Hematologická toxicita imunoterapie

Hematologická toxicita imunoterapie

Datum publikace 21. 02. 2022 Revidováno 31. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114828 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit posluchače se vzácnou, ale potenciálně závažnou hematologickou toxicitou imunoterapie.
V první části přednášky se dozvíte o imunoterapii a toxicitě obecně, v další části je podrobně vysvětlena toxicita hematologická. Detailně jsou uvedeny autoimunitní hemolytická anémie, trombotická trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický syndrom, aplastická anémie, trombocytopenie a lymfopenie. Autor zmiňuje výsledky recentních studií1 a incidenci jednotlivých onemocnění. Ve druhé části kurzu probírá terapeutické možnosti2, které představují například kortikosteroidy, intravenózní imunoglobuliny (IVIG) a další modality včetně podpůrné a symptomatické léčby. U jednotlivých nežádoucích účinků jsou detailně popsány příznaky, vyšetření, anamnéza a grading. Nechybí ani závěrečné shrnutí pro klinickou praxi. Je nutné si uvědomit, že u pacientů léčených imunoterapií je třeba počítat s možnými projevy toxicity včetně vzácně se vyskytující toxicity hematologické. Podrobné informace věnující se tomuto tématu najdete v akreditovaném kurzu Hematologická toxicita imunoterapie, jehož autorem je prim. MUDr. Igor Richter, Ph.D.


Spustit kurz


Literatura:

  1. 1. Kramer R, et al. Hematological immune related adverse events after treatment with immune checkpoint inhibitors. Eur J Cancer 2021;147:170–181.
  2. 2. Schneider BJ, et al. Management of Immune-Related Adverse Events in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitor Therapy: ASCO Guideline Update; DOI: 10.1200/JCO.21.01440; J Clin Oncol Published online November 01, 2021.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám