SCORE se mění – zápas ještě zdaleka nekončí aneb modelové situace v ordinaci a jak je řešit

SCORE se mění – zápas ještě zdaleka nekončí aneb modelové situace v ordinaci a jak je řešit

Datum publikace 03. 03. 2022 Revidováno 25. 02. 2024
Akreditace ČLK: 115148 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je studentům představit problematiku kardiovaskulární mortality z pohledu starší i mladší generace. Probereme možná rizika, příčiny i postup při zhodnocení KV rizika. V úvodu autorka popisuje prodlužující se délku života pacientů v České republice a statistiky úmrtí z KV příčiny. V kurzu se dozvíte, že ICHS a CMP stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a proč. Seznámíte se se sledovanými hodnotami rizikových faktorů KV chorob. Důraz je také kladen na komunikaci s pacientem a jeho pochopení problematiky adherence k léčbě. Povíme si o důsledném a časném screeningu a také s čím je spojena expozice hypertenzi a vysokému LDL cholesterolu v časné dospělosti. Naučíme se, jak odhadnout riziko fatálních i nefatálních KV příhod. Studijní materiál přináší nové tabulky hodnocení KV rizika – SCORE2 a SCORE2-OP, které lépe stratifikují riziko. Závěr kurzu je věnován problematice cévního věku1, který je účinným nástrojem komunikace rizika. Nezapomeneme ani na fixní kombinace, jež zlepšují adherenci. Je bohužel smutným faktem, že ISCH a CMP jsou stále vedoucí příčinou mortality v Česku. Souvisí to s tím, že kontrola klíčových rizikových faktorů je nedostatečná? Co je dobré si uvědomit?  Pojďte si připomenout možnosti ovlivnění KV mortality i možnosti farmakoterpie v e-learningovém kurzu: SCORE se mění, zápas ještě zdaleka nekončí. Autory kurzu jsou doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. a MUDr. David Macharáček. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

Zdroj:

  1. Cuende JI. Vascular Age Versus Cardiovascular Risk: Clarifying Concepts. Rev Esp Cardiol. 2016;69(3):243–246.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám