SCORE se mění - zápas ještě zdaleka nekončí aneb modelové situace v ordinaci a jak je řešit

Autor: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Garant: doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. Akreditace: ČLK: 105560 ( 4 kredity ) Datum publikace: 03. 03. 2022

Cílem tohoto kurzu je studentům představit problematiku kardiovaskulární mortality z pohledu starší i mladší generace. Probereme možná rizika, příčiny i postup při zhodnocení KV rizika. V úvodu autorka popisuje prodlužující se délku života pacientů v České republice a statistiky úmrtí z KV příčiny. V kurzu se dozvíte, že ICHS a CMP stále patří mezi nejčastější příčiny úmrtí a proč. Seznámíte se se sledovanými hodnotami rizikových faktorů KV chorob. Důraz je také kladen na komunikaci s pacientem a jeho pochopení problematiky adherence k léčbě. Povíme si o důsledném a časném screeningu a také s čím je spojena expozice hypertenzi a vysokému LDL cholesterolu v časné dospělosti. Naučíme se, jak odhadnout riziko fatálních i nefatálních KV příhod. Studijní materiál přináší nové tabulky hodnocení KV rizika – SCORE2 a SCORE2-OP, které lépe stratifikují riziko. Závěr kurzu je věnován problematice cévního věku1, který je účinným nástrojem komunikace rizika. Nezapomeneme ani na fixní kombinace, jež zlepšují adherenci. Je bohužel smutným faktem, že ISCH a CMP jsou stále vedoucí příčinou mortality v Česku. Souvisí to s tím, že kontrola klíčových rizikových faktorů je nedostatečná? Co je dobré si uvědomit?  Pojďte si připomenout možnosti ovlivnění KV mortality i možnosti farmakoterpie v e-learningovém kurzu: SCORE se mění, zápas ještě zdaleka nekončí. Autory kurzu jsou doc. MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D. a MUDr. David Macharáček. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

Zdroj:

  1. Cuende JI. Vascular Age Versus Cardiovascular Risk: Clarifying Concepts. Rev Esp Cardiol. 2016;69(3):243–246.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Betablokátory v intenzivní medicíně
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám