Úskalí léčby obézního hypertonika

Úskalí léčby obézního hypertonika

Autor kurzu prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.
Datum publikace 01. 04. 2022
Akreditace ČLK: 106049 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je představit lékařům problematiku terapie obézních hypertoniků. Autor kurzu se zaměřuje na prevalenci obezity a její souvislost s hypertenzí. Dále popisuje vliv fyzické aktivity na celkovou mortalitu i vliv snížení tělesné hmotnosti na arteriální hypertenzi. Hovoří také o léčbě arteriální hypertenze u obézních pacientů a o antihypertenzní kombinaci perindopril/indapamid. Vysvětluje účinnost kombinace perindopril/indapamid na redukci kardiovaskulárního rizika a na kazuistice 42letého pacienta demonstruje, že i obézní hypertonici mohou mít sekundární hypertenzi. Autor upozorňuje na nutnost sledování koncentrace draslíku a renálních funkcí při podávání diuretik, neboť kombinační léčba je spojena s vyšším rizikem vzniku hypokalemie. Dalším tématem je hypertenze a obezita v souvislosti s COVID-19 a vliv opatření v souvislosti s COVID-19 na hmotnost nemocných. Autor shrnuje, že léčba blokátory RAAS nepředstavuje výraznější riziko pro průběh COVID-19, a není ji tedy nutné vysazovat. V obsahu kurzu najdete také obrázkový kvíz a body k zapamatování.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám