Úskalí léčby obézního hypertonika

Úskalí léčby obézního hypertonika

Datum publikace 01. 04. 2022 Revidováno 24. 03. 2023

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je představit lékařům problematiku terapie obézních hypertoniků. Autor kurzu se zaměřuje na prevalenci obezity a její souvislost s hypertenzí. Dále popisuje, jak fyzická aktivita ovlivňuje celkovou mortalitu a jaký efekt má snížení hmotnosti na arteriální hypertenzi. Hovoří také o léčbě arteriální hypertenze u obézních pacientů a o antihypertenzní kombinaci perindopril/indapamid.1 Vysvětluje účinnost kombinace perindopril/indapamid na redukci kardiovaskulárního rizika na základě výsledků studie PROGRESS2 a na kazuistice 42letého pacienta demonstruje, že i obézní hypertonici mohou mít sekundární hypertenzi. Autor dále upozorňuje na nutnost sledování koncentrace draslíku a renálních funkcí při podávání diuretik, neboť kombinační léčba je spojena s vyšším rizikem vzniku hypokalemie. Dalším tématem je hypertenze a obezita v souvislosti s COVID-19 a vliv opatření v souvislosti s COVID-19 na hmotnost nemocných. Autor shrnuje, že léčba blokátory RAAS nepředstavuje výraznější riziko pro průběh COVID-19, a není ji tedy nutné vysazovat. Faktem je, že obezita může zvýšit riziko vzniku hypertenze až o 75 %. Znalost správného postupu terapie těchto pacientů s ohledem na riziko onemocnění COVID-19 je více než aktuální. Jaké máme možnosti terapie a proč je dobré o nich vědět, se dozvíte v novém e-learningovém kurzu Úskalí léčby obézního hypertonika. Kurz nabídne kazuistiku, obrázkový kvíz i body k zapamatování. Autorem kurzu je MUDr. Tomáš Zelinka. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

Zdroj:

  1. Glezer MG. Cardiol Ther 2020;9:139–152.
  2. Czernichow S, et al. Hypertension 2010;55:1193–1198.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám