Orální probiotika a jejich role v dutině ústní

Orální probiotika a jejich role v dutině ústní

Autorka kurzu Marta Matušková, DiS., MBA Zobrazit
Datum publikace 13. 05. 2022 Revidováno 03. 08. 2022
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 257/2022

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je ozřejmit posluchačům problematiku orálních probiotik a jejich úlohu v dutině ústní. Je známo, že orální mikrobiom má svá specifika a v průběhu života se mění. Seznamte se se všemi faktory, které ovlivňují jeho složení, nebo s tím, kdy indikovat orální probiotika u rizikových skupin pacientů. V kurzu si připomenete, co zásadního ovlivňuje orální mikrobiom či jaké máme aktuální možnosti využití orálních probiotik v praxi. V závěru kurzu se seznámíme s dávkováním a indikacemi orálních probiotik. Autorka také vysvětluje pravidla užívání orálních probiotik, doporučené dávkování i zásady při užívání antibiotik. E-learningový kurz obsahuje doprovodné materiály v podobě obrázkového kvízu.

Kurz byl po odborné stránce schválen a Asociace dentálních hygienistek ČR mu uděluje odbornou záštitu.

Kurz získal Souhlasné stanovisko České asociace sester se zařazením do systému celoživotního vzdělávání.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám