Regionální management pacienta se srdečním selháním – z nemocnice až do kardiologické ambulance

Regionální management pacienta se srdečním selháním – z nemocnice až do kardiologické ambulance

Datum publikace 13. 06. 2022
Akreditace ČLK: 107178 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je představit lékařům problematiku managementu péče o pacienty se srdečním selháním během hospitalizace i po jejím ukončení podle doporučení ESC 2021. Ve dvou přednáškách jsou vysvětleny principy a aktuální postupy terapie pacientů za hospitalizace i v rámci posthospitalizační péče. Dozvíte se, proč je důležité sledovat koncentraci sodíku v moči, které čtyři skupiny léků jsou doporučovány a proč. Probereme roli gliflozinů, optimalizaci perorální léčby, plánování kontrol po ukončení hospitalizace, pravidla iniciální léčby, kroky po stabilizaci oběhového systému a roli telemedicíny. Dnes víme, že farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory má potenciál výrazně redukovat riziko mortality. Mortalitu dokážeme snížit až o 70 %. Za pozornost proto stojí tento kurz s názvem Nemocniční diagnostika a léčba srdečního selhání, který dále přináší kazuistiku, obrázkový kvíz, body k zapamatování i závěrečnou diskusi odborníků.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám