REGIONÁLNÍ MANAGEMENT PACIENTA SE SRDEČNÍM SELHÁNÍM – Z NEMOCNICE AŽ DO KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE

Autor: prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC, MUDr. Marie Lazárová, Ph.D. Garant: prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC Akreditace: ČLK: 107178 ( 4 kredity ) Datum publikace: 13. 06. 2022

Cílem kurzu je představit lékařům problematiku managementu péče o pacienty se srdečním selháním během hospitalizace i po jejím ukončení podle doporučení ESC 2021.1 Ve dvou přednáškách jsou vysvětleny principy a aktuální postupy terapie pacientů za hospitalizace i v rámci posthospitalizační péče. Dozvíte se, proč je důležité sledovat koncentraci sodíku v moči, proč jsou doporučovány právě čtyři skupiny léků, jmenovitě ACE-I/ARNI, BB, MRA a SGLT2i. Probereme roli gliflozinů, optimalizaci perorální léčby, plánování kontrol po ukončení hospitalizace, pravidla iniciální léčby, kroky po stabilizaci oběhového systému i doporučení k užití telemedicíny.2 Dnes víme, že farmakoterapie srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí levé komory má potenciál výrazně redukovat riziko mortality. Mortalitu dokážeme redukovat až o 70 %. Za pozornost proto stojí tento kurz s názvem Nemocniční diagnostika a léčba srdečního selhání, který přináší také kazuistiku, obrázkový kvíz, body k zapamatování a závěrečnou diskusi odborníků. Připomeňte si, proč je důležitá co nejrychlejší titrace farmakoterapie s mortalitním benefitem do maximálních či maximálně tolerovaných dávek. Praktická doporučení k diagnostice a léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) najdete v akreditovaném e-learningovém kurzu Nemocniční diagnostika a léčba srdečního selhání. Autory kurzu jsou prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, a MUDr. Marie Lazárová, Ph.D. Kurz je ohodnocen 4 kreditními body od ČLK.

Zdroj:

  1. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J (online) 2021;doi:10.1093/eurheartj/ehab368
  2. McDonagh TA, Metra M, et al. Eur Heart J 2021:00:1–128.

Mohlo by vás zajímat:

Onemocnění kardiovaskulárního systému Kombinační léčba hypertenze ve světle nových doporučení
Onemocnění pohybového ústrojí Obrovskobuněčná arteriitida - trendy v léčbě, etiopatogeneze a zobrazovací metody
Onemocnění kardiovaskulárního systému Moderní farmakoterapie srdečního selhání
Onemocnění kardiovaskulárního systému Co bylo, jest a (co ještě) bude důležité v oblasti aterosklerózy?
Onemocnění kardiovaskulárního systému Management pacientů s chronickým srdečním selháním v postakutní fázi
Vstoupit

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám