Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia

Nová fakta o biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnézia

Autorka kurzu doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc. Zobrazit
Datum publikace 10. 09. 2022
Akreditace ČLK:  107887 (4 kredity)
Akce zařazena do CV ČLnK: 22601 (2 body)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou biologické dostupnosti přípravků s obsahem magnesia. Autorka kurzu postupně představí příčiny i projevy nedostatku hořčíku, roli magnesia v organismu a vysvětlí problematiku podpůrné i adjuvantní léčby. Seznámíte se detailně s účinností, bezpečností i efektivitou léčby hořčíkem. Studijní materiál přináší nejen přehled léčivých přípravků s obsahem magnesia a vysvětluje princip jeho suplementace, ale podstatná část je věnována také biologické a farmaceutické dostupnosti. Autorka popisuje výsledky belgické studie, v níž autoři hodnotili 15 různých komerčně dostupných přípravků s obsahem hořčíku. V závěru je popsána také rozpustnost, dávkování a nežádoucí účinky.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám