Charakteristika péče o pacienty s HAE v České republice

Charakteristika péče o pacienty s HAE v České republice

Autorka kurzu prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc. Zobrazit
Datum publikace 09. 09. 2022
Akreditace ČLK: 107843 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou péče o nemocné s hereditárním angioedémem (HAE) v České republice. Autorka kurzu shrnuje obecná fakta, jako jsou definice nemoci, historický přehled, příčiny a příznaky nemoci. Seznámíte se ale také s patofyziologií a klasifikací tohoto vzácného onemocnění. Studijní materiál přináší navíc informace o epidemiologii, principu dědičnosti a diferenciální diagnostice. Užitečnou kapitolou je také diagnostika a postup vyšetření. Autorka se detailně věnuje rovněž aktuálně dostupným možnostem léčby a registru pacientů s HAE. Pozornost je zaměřena nejen na systém péče v ČR, charakteristiku pacientů, ale také na lokalizaci a léčbu atak a věnována je též profylaktické terapii a centrové péči. Důraz je kladen na genetické vyšetření rodinných příslušníků.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám