Rozdílnost inhalačních KS v léčbě astmatu

Rozdílnost inhalačních KS v léčbě astmatu

Autor kurzu doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. Zobrazit
Datum publikace 22. 09. 2022
Akreditace ČLK: 108036 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou rozdílnosti inhalačních kortikosteroidů (IKS) v léčbě astmatu. Probereme mechanismus účinku IKS, jejich působení v organismu i kritéria pro výběr IKS. Pozornost zaměříme nejen na orální biologickou dostupnost a důležitost znalosti terapeutického indexu, ale také na význam a testy bronchiální hyperreaktivity. Studijní materiál obsahuje srovnání celkové denní dávky IKS a systémové aktivity. Autor kurzu také zmiňuje výsledky zajímavé studie, která srovnávala hlavní parametry u účinných látek flutikason furoát, flutikason propionát a budesonid. Dozvíte se důležité informace o inhalačních KS a jejich srovnání dle retence v plicích a vazebné afinity. V závěru je popsán vztah mezi dávkou farmaceutického přípravku, klinickou účinností a rizikem systémových nežádoucích účinků. Autor se věnuje také tématu adherence IKS. Probereme „step down“ strategii a dozvíte se závěry pro klinickou praxi.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám