Rozdílnost inhalačních KS v léčbě astmatu

Rozdílnost inhalačních KS v léčbě astmatu

Datum publikace 22. 09. 2022 Revidováno 23. 08. 2023
Akreditace ČLK: 112547 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou rozdílnosti inhalačních kortikosteroidů (IKS) v léčbě astmatu. Probereme mechanismus účinku IKS, jejich působení v organismu i kritéria pro výběr IKS. Pozornost zaměříme nejen na orální biologickou dostupnost a důležitost znalosti terapeutického indexu, ale také na význam a testy bronchiální hyperreaktivity. Studijní materiál obsahuje srovnání celkové denní dávky IKS a systémové aktivity. Autor kurzu také zmiňuje zajímavé výsledky studie, která srovnávala hlavní parametry účinných látek flutikason furoát, flutikason propionát a budesonid.1 Dozvíte se důležité informace o inhalačních KS a jejich srovnání dle retence v plicích a vazebné afinity. V závěru je popsán vztah mezi dávkou IKS, klinickou účinností a rizikem systémových nežádoucích účinků. Autor se věnuje také tématu adherence k léčbě IKS. Probereme „step down“ strategii a dozvíte se závěry pro klinickou praxi. Znalost problematiky výběru IKS dle jejich rozdílnosti je pro praxi velmi důležitá. Je totiž dobré vědět, podle kterých kritérií IKS vybíráme, co je to orální biologická dostupnost, terapeutický index nebo jak zásadní význam má bronchiální hyperreaktivita. Co víme o klinické účinnosti v souvislosti se vznikem nežádoucích účinků a proč usilujeme o co nejvyšší terapeutický index? Odpovědi nejen na tyto otázky přinášíme v novém e-learningovém kurzu, který je nazván Rozdílnost inhalačních KS v léčbě astmatu a jehož autorem je doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.


Spustit kurz

Zdroje:
1. Daley-Yates P, et al. Therapeutic index of inhaled corticosteroids in asthma:
A dose-response comparison on airway hyperresponsiveness and adrenal axis suppression. Br J Clin Pharmacol 2021;87:483–493.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám