Revmatická onemocnění duše

Revmatická onemocnění duše

Datum publikace 23. 09. 2022 Revidováno 05. 06. 2024
Akreditace ČLK: 112684 (3 kredity)
Akce zařazena do CV ČLnK: 24480 (3 body)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače nejen s problematikou revmatických onemocnění duše, ale především s methotrexátem (MTX) jako přítelem i nepřítelem pacienta. V kurzu se dozvíte o postavení methotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy (RA), o principu „léčby k cíli“ neboli „treat to target“ a také o výhodách a nevýhodách terapie MTX. Autorka kurzu přiblíží mechanismus účinku, bezpečnostní profil, způsob podání a monoterapii i kombinační terapii methotrexátem. Představíme si, které jsou a jak eliminovat nežádoucí účinky methotrexátu.1 Předmětem zájmu je také anticipační a asociativní intolerance MTX2–4, vliv stresu, nedostatečný efekt léčby a jeho řešení. Komentář psychiatra objasní vliv deprese a zánětu u nemocných s RA, jejich dopady a možnosti prevence. Povíme si více o propojení „těla a duše“ u pacientů se zánětlivými revmatickými nemocemi i o multidisciplinárním přístupu včetně péče o duševní zdraví. Každé onemocnění je pro pacienta fyzickou i psychickou zátěží. Nejinak tomu je u revmatoidní artritidy. Přestože současná medicína nabízí různé léčebné možnosti, je methotrexát stále terapií první volby. Je však potřeba uvědomit si všechna úskalí této terapie a vyhodnotit přínosy a rizika pro pacienta. O optimalizaci terapie methotrexátem v léčbě revmatoidní artritidy i o současných možnostech ovlivnění dopadu onemocnění na duševní život nemocných s RA se dozvíte v kurzu Revmatická onemocnění duše. Kurz pro Vás připravili revmatoložka doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D., a psychiatr doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Spustit kurz

Zdroj: 

  1. Taylor PC, et al. J Clin Med 2019.
  2. Hügle M, et al. Rheumatology (Oxford) 2020.
  3. Khan S, et al. J Pediatr Nurs 2019.
  4. Bulatović M, et al. Arthritis Rheum 2011.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám