Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

Datum publikace 03. 10. 2022
Akreditace ČLK: 108137 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je posluchače seznámit s problematikou diagnostiky a léčby diabetického makulárního edému (DME). Kurz nabízí pohled dvou odborníků různých specializací. Diabetolog se věnuje výskytu diabetu v ČR, etiopatogenezi a komplikacím diabetu mellitu 2. typu (DM2) se zaměřením na diabetickou retinopatii a DME. Pozornost je věnována také komorbiditám, léčbě DME a rizikovým faktorům vzniku makulárního edému. Autor vysvětluje také vliv kompenzace DM2 na rozvoj DME. Pohled oftalmologa pak předestírá fakta o počtech nemocných s DME, mezioborové spolupráci a zejména o screeningu onemocnění v populaci. Studijní materiály připravené oftalmologem přinášejí informace o guidelines, klasifikaci DME a biomarkerech. Autor detailně vysvětluje morfologii DME i schéma léčby. Studujte tento kurz a dozvíte se, kolik diabetiků trápí DME, které jsou rizikové faktory vzniku nemoci, budete mít přehled nejen o strategii léčby, ale také o prevenci ztráty zraku.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám