Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

Datum publikace 03. 10. 2022 Revidováno 11. 12. 2023
Akreditace ČLK: 114353 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je posluchače seznámit s problematikou diagnostiky a léčby diabetického makulárního edému (DME). Kurz nabízí pohled dvou odborníků různých specializací. Diabetolog se věnuje výskytu diabetu v ČR, etiopatogenezi a komplikacím diabetu mellitu 2. typu (DM2) se zaměřením na diabetickou retinopatii a DME. Pozornost je věnována také komorbiditám, léčbě DME a rizikovým faktorům vzniku makulárního edému. Autor vysvětluje mimo jiné vliv kompenzace DM2 na rozvoj DME. Pohled oftalmologa pak předestírá fakta o počtech nemocných s DME, mezioborové spolupráci a zejména o screeningu onemocnění v populaci. Studijní materiály připravené oftalmologem přinášejí informace o guidelines, klasifikaci DME1 a biomarkerech. Pozornost je věnována morfologii DME i schématu léčby. Studujte tento kurz a dozvíte se, kolik diabetiků trápí DME nebo které jsou rizikové faktory vzniku nemoci. Navíc budete mít přehled nejen o strategii v léčbě, ale také o prevenci ztráty zraku. Nechybí ani obrázkový kvíz a doporučení pro praxi. Diabetická retinopatie je častou progresivní mikrovaskulární komplikací, která může progredovat do proliferativní formy a vést až k makulárnímu edému. Tomu je však možné předejít. Základem je kvalitní mezioborová spolupráce a znalost daného tématu. Seznamte se proto s problematikou diabetického makulárního edému pohledem dvou odborností – oftalmologie i diabetologie. Unikátní kurz připravili prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., a MUDr. Pavel Němec, kteří jsou autory a zároveň i garanty kurzu.

Literatura: 

  1. Wong TY, et al. Guidelines on Diabetic Eye Care: The International Council of Ophthalmology Recommendations for Screening, Follow-up, Referral, and Treatment Based on Resource Settings. Ophthalmology 2018;125:1608–1622.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám