Atopická dermatitida a psychické komorbidity - multioborová spolupráce

Atopická dermatitida a psychické komorbidity - multioborová spolupráce

Datum publikace 04. 10. 2022 Revidováno 10. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113431 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je posluchače seznámit s problematikou atopické dermatitidy (AD) a psychických komorbidit se zaměřením na duševní poruchy a tělesné zdraví u nemocných s AD. Čekají nás celkem dvě přednášky od dermatologa a dvou psychiatrů, navazující multioborová diskuse a závěr. V první přednášce se autor věnuje pohledu dermatologie, představí epidemiologická fakta, vliv atopické dermatitidy na kvalitu života i výskyt deprese. Seznámíte se tak s výsledky německého národního registru AD TREATgermany1 i s výsledky dotazníku kvality života s ohledem na použitou biologickou léčbu atopické dermatitidy.2 V další přednášce již navážou na téma psychiatři. Studijní materiál se zaměřuje na duševní poruchy, jejich výskyt v populaci i u nemocných s AD. Pozornost je věnována také prevalenci komorbidit, zejména deprese, úzkostných stavů a abúzu u pacientů trpících atopickou dermatitidou. Dozvíte se o léčbě psychofarmaky s vlivem na příznaky komorbidního psychického onemocnění AD. O tom, že atopický ekzém má negativní dopad na kvalitu života a pacienti, kteří jím trpí, jsou ohroženi vyšším rizikem deprese i sebevražedných myšlenek, není pochyb. Seznamte se proto s tématem atopické dermatitidy nejen z pohledu dermatologa, ale také psychiatrů. V unikátním kurzu nabídneme praktické informace i bohatou diskusi o problematice psychických komorbidit u pacientů s atopickou dermatitidou z pohledu multioborové spolupráce. E-learningový kurz připravili doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D., a doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. Těšit se můžete na studijní materiál, desatero, obrázkový kvíz nebo body k zapamatování.

Literatura:

  1. Helmert C, Haufe E, Heinrich L, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021 Nov 15. doi: 10.1111/jdv.17812.
  2. Cork MJ, Eckert L, Simpson EL, et al. J Dermatolog Treat 2020;31:606–614.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám