Atopická dermatitida a psychické komorbidity - multioborová spolupráce

Atopická dermatitida a psychické komorbidity - multioborová spolupráce

Datum publikace 04. 10. 2022
Akreditace ČLK: 108143 (4 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou psychických komorbidit u pacientů s atopickou dermatitidou. Dermatolog a dva psychiatři po úvodních sděleních vedou zajímavou debatu. Dermatolog ve svém sdělení představí epidemiologická fakta, vliv atopické dermatitidy na kvalitu života i výskyt deprese a také výsledky německého národního registru AD TREATgermany. V další přednášce již navážou na téma psychiatři. Pozornost je věnována prevalenci komorbidit, zejména deprese, úzkostných stavů a abúzu u pacientů trpících atopickou dermatitidou. Dozvíte se o léčbě psychofarmaky s vlivem na příznaky komorbidního psychického onemocnění AD.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám