Časná detekce karcinomu prostaty

Časná detekce karcinomu prostaty

Datum publikace 21. 11. 2022 Revidováno 24. 11. 2023
Akreditace ČLK: 114050 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou časné detekce karcinomu prostaty. Karcinom prostaty představuje nejčastější onkologickou diagnózu u mužů. Existují dva jasně potvrzené rizikové faktory – jsou jimi věk a dědičnost. Genetické testování mužů doporučuje Evropská urologická asociace u všech mužů s metastatickým karcinomem prostaty. Studijní materiál obsahuje 30minutovou prezentaci, která osvětluje aktuální poznatky v diagnostice karcinomu prostaty. Je známo, že adenokarcinom prostaty je nejčastěji diagnostikovaným histologickým typem. Víte, jakou roli má prostatický specifický antigen (PSA) jako orgánově specifický marker? Pro jaké účely hodnotu PSA vlastně sledujeme? A kdy indikovat biopsii prostaty nebo jak postupovat při zjištěné vyšší hodnotě PSA? Které další pomocné parametry kromě PSA máme k dispozici? Co znamená Prostate Health Index? Nebo jaké poučení pro praxi přináší kazuistika pacienta s chronickou prostatitidou? Seznamte se s problematikou karcinomu prostaty nejen z pohledu rizikových faktorů a genetiky – genu BRCA2, ale také histopatologie, PSA a diagnostiky.1 Jak probíhá screening a kdy indikovat biopsii prostaty? To vše se dozvíte v e-learningovém kurzu EUNI s názvem Časná detekce karcinomu prostaty, jehož autorem je MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D.


Spustit kurz

Zdroj:

  1. EAU Guidelines 2022.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám