Atopie není jen ekzém

Atopie není jen ekzém

Datum publikace 15. 12. 2022
Akreditace ČLK: 109381 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou diagnostiky a s možnostmi terapie atopické dermatitidy (AD). Studijní materiál v podobě prezentace a bohaté diskuse tří odborníků osvětluje aktuální stav poznání v teoretické, ale i praktické rovině. V první části je představena problematika dupilumabu, jeho mechanismu účinku i terapeutických indikací u AD, astmatu a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou (CRSwNP). Autoři se v kurzu zaměřují na indikační omezení úhrady i na klinické zkušenosti z reálné praxe. Za jakých podmínek lze indikovat terapii dupilumabem? Kdy v léčbě pokračovat a kdy ji naopak přerušit? Jak v praxi vypadá mezioborová spolupráce? Jaké jsou podmínky úhrady u těžké formy atopické dermatitidy? Se kterou komorbiditou AD se při terapii dupilumabem setkáváme nejčastěji? Co víme o problematice zánětlivé reakce typu 2 nebo o fenotypech respiračního zánětu? Jak vypadá diagnostická rozvaha a jak probíhá stupňovité vedení léčby astmatu? Podle čeho stanovit, které biologikum je vhodné? Studujte s námi a vše se dozvíte.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám