Atopie není jen ekzém

Atopie není jen ekzém

Datum publikace 15. 12. 2022 Revidováno 28. 11. 2023
Akreditace ČLK: 114183 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou diagnostiky a zejména s možnostmi terapie atopické dermatitidy (AD). Studijní materiál v podobě prezentace a bohaté diskuse osvětluje aktuální stav poznání v teoretické, ale i v praktické rovině. V první části je představena problematika dupilumabu, jeho mechanismu účinku1 i terapeutických indikací u AD, astmatu i chronické rinosinusitidy s nosní polypózou (CRSwNP).2 Autoři se v obsahu kurzu zaměřili na indikační omezení úhrady i na klinické zkušenosti z reálné praxe. Za jakých podmínek lze indikovat terapii dupilumabem? Kdy v léčbě pokračovat a kdy ji naopak přerušit? Jak v praxi vypadá mezioborová spolupráce? Jaké jsou podmínky úhrady u těžké formy atopické dermatitidy? Se kterou komorbiditou AD se při terapii dupilumabem setkáváme nejčastěji? Co víme o problematice zánětlivé reakce typu 2 nebo o fenotypech respiračního zánětu? Jak vypadá diagnostická rozvaha? Seznamte se s problematikou atopické dermatitidy pohledem tří odborníků v tomto kurzu s názvem Atopie není jen ekzém. O klinických zkušenostech a možnostech ovlivnění průběhu těžkých forem atopické dermatitidy se více dozvíte v e-learningovém kurzu EUNI, jehož autory jsou MUDr. Martin Tichý, Ph.D., MUDr. Irena Krčmová, CSc., a MUDr. Darina Zelenková.


Spustit kurz

Zdroj:

  1. Paller AS, et al. J Allergy Clin Immunol 2017;140:633–643.
  2. Brunner PM, et al. J Allergy Clin Immunol 2017;139(4S):S65–S76.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám