Kombinace vildagliptinu s metforminem v léčbě DM 2. typu

Kombinace vildagliptinu s metforminem v léčbě DM 2. typu

Datum publikace 19. 12. 2022 Revidováno 21. 11. 2023
Akreditace ČLK: 114144 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s principem terapie kombinací vildagliptinu s metforminem u pacientů s DM 2. typu. Medicína aktuálně nabízí účinnou, bezpečnou a jednoduchou možnost léčby DM. 2 typu s minimálním výskytem nežádoucích účinků a významným ovlivněním adherence. Pojďme si tuto léčbu představit detailně. Na jakém principu fungují inkretiny v lidském těle? Co způsobuje blokádu DPP-4 a jak je v konečném důsledku ovlivněn katabolismus GLP-1? Co všechno víme o gliptinech? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Znáte důležité závěry studie VERIFY?1 Jak vildagliptin ovlivňuje riziko hypoglykemie na rozdíl od glimepiridu nebo tělesnou hmotnost v porovnání s glimepiridem nebo pioglitazonem? Proč je důležité oddálit dobu, kdy nastává špatná kompenzace diabetu 2. typu? Seznamte se všemi benefity, které nabízí léčba vildagliptinem v kombinaci s metforminem nejen z pohledu ovlivnění hypoglykemie. Cenné kazuistické příklady z reálné praxe a představení typického pacienta vhodného pro indikaci této terapie přinášíme v e-learningovém kurzu, který je nazván Kombinace vildagliptinu s metforminem v léčbě DM 2. typu a jehož autorem je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA.


Spustit kurz

Zdroje:

  1. Matthews DR, et al. Lancet 2019;394:1519–1529.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám