Diagnostika a léčba X-vázané hypofosfatemické křivice u dětí

Diagnostika a léčba X-vázané hypofosfatemické křivice u dětí

Datum publikace 02. 01. 2023

Co se v kurzu naučíte

X-vázaná hypofosfatemie (X-linked hypophosphatemia, XLH) představuje nejčastější geneticky podmíněnou příčinu nedostatku fosfátů. Jde o vzácné onemocnění způsobené inaktivačními mutacemi v genu PHEX. Kdy a proč bychom u malých dětí měli myslet na diagnózu XLH? Co je samotnou podstatou onemocnění? Jaké jsou časté i méně časté projevy této nemoci? Jak postupovat při laboratorní diagnostice či jakou roli hraje při diagnostice fibroblastový růstový faktor FGF23? Které zobrazovací metody v praxi použít a dle jakých doporučení se řídit při diagnostice, léčbě a sledování pacientů s XLH? Jakou roli hraje mezioborový přístup? Co víme o možnostech konvenční a moderní terapie a využíváme je? S jakými nežádoucími účinky je potřeba počítat? Nejen odpovědi na tyto otázky, ale i praktické příklady léčby u tří malých chlapců s X-vázanou hypofosfatemií přinášíme v tomto kurzu. Správná a včasná diagnostika je pro rychlé zahájení adekvátní léčby velmi důležitá. Seznamte se nejen s příznaky a laboratorní diagnostikou, ale i s cennými zkušenostmi z praxe, které představí autorka kurzu s názvem Diagnostika a léčby X-vázané hypofosfatemické křivice u dětí, doc. MUDr. Sylva Skálová, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám