Preexpoziční a postexpoziční profylaxe HIV infekce

Preexpoziční a postexpoziční profylaxe HIV infekce

Datum publikace 13. 02. 2023 Revidováno 31. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114738 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Cílem tohoto kurzu je posluchače seznámit s tématem preexpoziční profylaxe (PrEP) jako s novou metodou prevence HIV infekce s dobrou tolerancí a účinností, o kterou roste v ČR zájem. Kromě toho kurz přináší fakta o postexpoziční profylaxi (PEP) HIV infekce. Jaká máme aktuálně platná guidelines?1 Která PrEP léčiva máme k dispozici? Co víme o jejich dávkování, indikacích a kontraindikacích? Co je dobré vědět o užívání PrEP ve světě i v České republice? Jak v praxi postupovat při poskytování PrEP? Které sexuálně přenosné choroby je nutné vyšetřit před poskytnutím PrEP? O jaké znalosti nás obohatí dva případy z klinické praxe? Proč je dobré přečíst si body k zapamatování nebo znát zhodnocení rizika nákazy i závěry pro praxi? Pro koho je PrEP určena? Kdo je oprávněn předepisovat PrEP? To vše se dozvíte v tomto kurzu, kde je také zmíněn doporučený postup k postexpoziční profylaxi (PEP), přehled PEP léčiv, doporučená délka užívání a také podmínky indikace PEP. Seznamte se s nejnovějšími fakty souvisejícími s preexpoziční a postexpoziční profylaxí HIV infekce. Nejen odpovědi na výše uvedené otázky, ale také dva zajímavé případy z klinické praxe nabídne nový e-learningový kurz s názvem Preexpoziční (PrEP) a postexpoziční profylaxe (PEP) HIV infekce, jehož autorkou je MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.


Spustit kurz

Zdroj: 

  1. Dlouhý P, Zlámal M, Bartovská Z, et al. Preexpoziční profylaxe HIV (PrEP). Příloha č. 2 Doporučeného postupu péče o dospělé infikované HIV a postexpoziční profylaxe infekce HIV (vydaného 25. 6. 2019). Vydáno 19. září 2021.
    [úplný text (ve formátu .pdf)].
    Dostupné na https://infektologie.cz/dokument1.htm#Standardy
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám