Posun v léčbě covidu-19

Posun v léčbě covidu-19

Datum publikace 06. 03. 2023

Co se v kurzu naučíte

Kurz nabízí aktuální informace o současném stavu poznání onemocnění covid-19. Seznámíte se nejen s charakteristikou nemoci, epidemiologií, etiologií, patogenezí, ale i s klinickým obrazem a především s možnostmi prevence a terapie. Víte, které jsou nejčastější i méně časté symptomy onemocnění? Které diagnostické metody můžeme aktuálně využívat? Co vidíme na rentgenovém snímku plic u pacienta s covidem-19? Nebo jakým způsobem se terapie proměnila? Kdy je potřeba zohlednit riziko komplikovaného průběhu nemoci? A jaký je postup při ambulantní terapii ve srovnání s postupem při hospitalizaci? Co víme o mechanismu účinku účinných látek nirmatrelvir/ritonavir? Kdy a v jakém dávkování použít remdesivir nebo molnupiravir? Jaké máme možnosti prevence? Autor kurzu studentům představí nejen posun v terapii covidu-19 z různých úhlů pohledu, ale v závěru nezapomene ani na doporučení pro klinickou praxi. Aktuálně máme o onemocnění covid-19 již dostatek informací. Léčebný postup se od počátku pandemie dramaticky proměnil a velká část populace je nyní proočkována nebo promořena. Víme, že vedle vakcinace jsou nyní k dispozici účinná antivirotika. Kteří pacienti mohou z terapie antivirotiky nejvíce profitovat a co je nyní v popředí zájmu lékařů? Odpovědi nejen na tyto otázky přinášíme v kurzu s názvem Posun v léčbě covidu-19, který jsme připravili ve spolupráci s panem primářem MUDr. Adamem Vitoušem z Krajské nemocnice Liberec.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám