AT1-blokátory (sartany) v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

AT1-blokátory (sartany) v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

Datum publikace 17. 03. 2023

Co se v kurzu naučíte

Kurz přináší aktuální pohled na AT1-blokátory a jejich postavení v terapii kardiovaskulárních onemocnění. Jde o velmi důležitou skupinu antihypertenziv, která má celou řadu vhodných indikací. Autor se v kurzu zaměřuje na zásadní výstupy z recentních klinických studií s AT1-blokátory z pohledu terapie hypertenze, fibrilace síní, srdečního selhání i chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) s hypertenzí. Které další indikace a kontraindikace bychom měli znát? Jaká je prevalence hypertenze v České republice a co víme o AT1-blokátorech z pohledu účinnosti, bezpečnosti, nefroprotekce, adherence i kombinační terapie? Jak funguje systém renin-angiotenzin? Proč je dobré vědět, jaký vliv mají blokátory RAS na riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19? Se kterou nejčastější komorbiditou hypertenze se v praxi setkáváme? Jak velké je riziko recidivy fibrilace síní u léčených hypertoniků? Co víme o plazmatickém poločasu a renálním vylučování telmisartanu ve srovnání s ostatními sartany? Jaký je antihypertenzní účinek sartanů v porovnání s inhibitory ACE? Věděli jste, že telmisartan je podobně účinný jako ramipril v prevenci vzniku kardiovaskulárních příhod?1 Jaké je schéma farmakoterapie hypertenze na základě doporučených postupů? Odpovědi na všechny výše uvedené otázky i cenné závěry pro klinickou praxi si nenechte ujít v kurzu na téma AT1-blokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění, jehož autorem je profesor MUDr. Jiří Widimský, CSc.

Zdroj:

  1. The ONTARGET Investigators. N Engl J Med 2008;358:1547–1559.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám