Hotlines z nových guidelines

Hotlines z nových guidelines

Datum publikace 03. 05. 2023 Revidováno 24. 04. 2024
Akreditace ČLK: 116244 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Hypertenze se týká až 18 % populace v České republice. A počet hypertoniků bohužel neustále narůstá. Proto je dobré mít aktuální znalosti. Víte, jak hypertenzi definujeme a klasifikujeme? Jaké jsou vlastně cílové hodnoty krevního tlaku? A proč je potřeba začít s terapií krevního tlaku včas? Jak hypertenze souvisí s orgánovým poškozením srdce, mozku, ledvin a cév (HMOD)? Proč léčbu hypertenze zahajujeme dvojkombinací? Proč bychom měli preferovat fixní kombinace? A jak zní konkrétní doporučení pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi (ČSH) z roku 2022? Víte, že hypertenze ve středním věku zvyšuje o 61 % riziko vzniku demence? V čem je výhodná fixní trojkombinace? Jakou léčbu volit u obézních hypertoniků? A jak kombinace perindopril + amlodipin + indapamid ovlivňuje výskyt diabetu, hypertrofie levé komory nebo nově vzniklých KV příhod? Studujte s námi a vše se dozvíte.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám