Léčba pacientů se subsyndromálními úzkostnými poruchami

Léčba pacientů se subsyndromálními úzkostnými poruchami

Datum publikace 10. 05. 2023 Revidováno 24. 04. 2024
Akreditace ČLK: 116243 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Seznamte se s problematikou úzkostných poruch, a to nejen z pohledu prevalence a definice, ale zejména se zaměřením na diagnostiku a terapii. Víte, jak odlišit generalizovanou úzkostnou poruchu od té subsyndromální? Nebo jak v praxi odlišit generalizovanou úzkostnou poruchu od panické ataky? Které somatické či psychické příznaky pozorujeme právě u subsyndromální úzkosti? Studijní materiál nabízí přehled nejčastějších typů úzkostných poruch, vysvětlení časových kritérií, výsledky klinických studií a metaanalýz, fakta o sebevražednosti i informace o průběhu subsyndromální úzkosti. Poznejte aktuální terapeutické možnosti úzkostných poruch, mechanismus účinku anxiolytik, léčebné možnosti na bázi rostlinných přípravků, například v podobě levandulové silice. Co víme o bezpečnosti a interakcích levandulové silice? Jaký je mechanismus účinku léčivé látky s obsahem levandulové silice? Co přinesly výsledky metaanalýzy somatických symptomů při terapii levandulovou silicí? Víte například, že anxiolytický účinek léčivé látky s obsahem levandulové silice Silexan® je v porovnání s placebem lepší?1 To vše se dozvíte při studiu tohoto kurzu, který obsahuje navíc kazuistiku 42leté ženy s generalizovanou úzkostnou poruchou. Aktuální informace o této problematice přináší nový e-learningový kurz s názvem Léčba pacientů se subsyndromální úzkostnou poruchou, jehož autorem je prof. Borwin Bandelow, MD, Ph.D., profesor psychiatrie a psychoterapie na univerzitě v Göttingenu.

Zdroj:

  1. Kasper S, Gastpar M, Müller WE, et al. Int Clin Psychopharmacol 2010;25:277–287.
Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám