Reverzní remodelace levé komory u HFrEF

Reverzní remodelace levé komory u HFrEF

Datum publikace 11. 05. 2023

Co se v kurzu naučíte

Navození reverzní remodelace levé komory (LVRR) je pro zlepšení prognózy nemocných se srdečním selháním, stejně jako pro zlepšení kvality jejich života zcela zásadní. Včasné zavedení terapie srdečního selhání navozuje LVRR a brání jeho progresi. Co víme o patofyziologii remodelace levé komory? Jaká je prognóza nemocných? Proč je důležité zahájit léčbu včas? Jak ovlivňuje sakubitril/valsartan náhlou srdeční smrt? A které prediktory KV mortality známe? Jak s tím souvisí fibróza myokardu? A proč je nutné rychlé zavedení všech čtyř základních lékových skupin (SLGT2i, MRA, ARNI, BB) do terapie srdečního selhání během osmi týdnů? Co říkají výsledky recentních klinických studií? Kromě odpovědí na výše uvedené otázky přinášíme také kazuistiku 43letého pacienta s idiopatickou dilatační kardiomyopatií. Studujte s námi a vše se dozvíte.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám