Co ví klinická praxe o analgetiku, antipyretiku a spasmolytiku už 100 let?

Co ví klinická praxe o analgetiku, antipyretiku a spasmolytiku už 100 let?

Datum publikace 01. 06. 2023
Akce zařazena do CV ČLnK: 23553 (2 body)

Co se v kurzu naučíte

Dipyrone (metamizol) je lékem první volby pro bolest nejrůznějšího původu. Nejčastěji jej lze využít v terapii bolestí pohybového aparátu a dále jako komplementární analgetikum pro bolesti viscerální, onkologické či neuropatické. Má tedy široké analgetické spektrum použití a v klinické praxi je právě proto oblíbenou první volbou léčby bolesti napříč obory. Jeho profil farmakodynamických vlastností je zcela originální. Co víme o historii metamizolu? Jaké je jeho hlavní klinické využití? V jakých lékových formách je dostupný? Lze ho využít jako alternativu k neúspěšné léčbě opioidy? Jaká pravidla platí pro preskripci? Jak zní srovnávací doporučení, i doporučení SÚKLu a EMA? Co víme o mechanizmu účinku? Na jaké nežádoucí účinky a alergické reakce bychom se měli v praxi zaměřit? Co víme o jeho využití ve světě a jak probíhala léčba reálných pacientů, prezentovaná v kazuistikách? Nejen na tyto otázky odpoví následující e-learningový kurz.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám