Oportunní infekce u imunokompromitovaných pacientů

Oportunní infekce u imunokompromitovaných pacientů

Datum publikace 19. 06. 2023 Revidováno 30. 05. 2024
Akreditace ČLK: 116886 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Incidence klinické manifestace závažných oportunních infekcí u imunokompromitovaných pacientů narůstá. Do této skupiny patří především pacienti s malignitami hematologickými i nehematologickými, po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně, pacienti s revmatologickými, autoimunitními a metabolickými chorobami, léčení imunosupresivy, cytostatiky, podstupující biologickou léčbu nebo pacienti užívající kortikosteroidy. V neposlední řadě také pacienti po rozsáhlých popáleninách a velkých chirurgických výkonech. Dochází zde k narušení přirozené obranyschopnosti. Mezi nejčastější oportunní infekční onemocnění řadíme invazivní mykózy a pneumocystovou pneumonii. Co je příčinou sekundárních imunodeficientních stavů? Čím se vyznačuje imunokompromitovaný pacient? Které oportunní patogeny a infekce rozlišujeme? Co víme o mykotických infekcích, jejich charakteristice a typech? Jak dělíme kandidózy? V čem je nebezpečná pneumocystová pneumonie? Dozvíte se po nastudování tohoto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám