Tepová frekvence u hypertoniků - co říkají nová doporučení a jak postupovat v praxi?

Tepová frekvence u hypertoniků - co říkají nová doporučení a jak postupovat v praxi?

Datum publikace 19. 06. 2023 Revidováno 06. 06. 2024
Akreditace ČLK: 117023 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Tachykardii bychom neměli v ambulancích přehlížet, naopak bychom jí měli věnovat náležitou pozornost. Proč by nás měla tepová frekvence (TF) zajímat a znepokojovat? Jak TF správně měřit? Jak znějí doporučení pro měření klidové tepové frekvence? Jak vysoká tepová frekvence je normální? Které fenotypy pacientů s hypertenzí a vyšší TF rozlišujeme? Co patří mezi klasické projevy u nově diagnostikované hypertenze? Jakou terapii volit u rezistentní hypertenze? Jak vypadá klinický obraz paroxysmální hypertenze? Co víme o diferenciální diagnostice vyšší TF a vyššího krevního tlaku? Čím se vyznačují klinické a laboratorní známky zvýšené sympatické aktivity? A co charakterizuje klinické známky časné fáze hypertenze? Jak v ordinaci řešit sinusovou tachykardii? Co víme o vlivu tepové frekvence, měření, hraničních hodnotách i spojení TF s kardiovaskulárním rizikem? Jak postupovat v léčbě pacientů s hypertenzí a zvýšenou tepovou frekvencí? Co říkají doporučené postupy pro léčbu hypertenze ČSH 2022 o využití betablokátorů? Je možné betablokátory podávat v kterémkoli kroku algoritmu terapie hypertenze v závislosti na komorbiditách a tepové frekvenci? Je TF markerem non-adherence užívání betablokátorů? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte po nastudování kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám