Dětská myopie

Dětská myopie

Datum publikace 30. 06. 2023 Revidováno 05. 06. 2024
Akreditace ČLK: 116990 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Rostoucí prevalence myopie je alarmující. Téměř polovina populace 20letých v České republice je myopická. Je známo, že krátkozrakost nad 6 dioptrií není jen refrakční vadou, ale způsobuje závažná oční onemocnění. Tím nejzávažnějším je zrak ohrožující myopická makulopatie. Která jsou ta další? Co víme o aktuální situaci dětské krátkozrakosti v Česku a ve světě? Co je cílem terapie dětské myopie? Jak myopii ovlivňují obrazové technologie? Jak znějí doporučení pro jejich užívání? Jaký vliv měla pandemie covidu-19? Jak na prevenci a léčbu dětské myopie? Jaké možnosti optické terapie myopie existují? Proč je potřeba začít řešit myopii u dětí co nejdříve? Jak myopii zpomalit? Jaký vliv má podkorigování na progresi myopie? Jak ovlivňuje vznik myopie pobyt venku, zejména u předškolních dětí? Jakou roli hraje genetická zátěž? Co je dobré vědět o atropinu a skleroplastice? Na čem je založena neinvazivní optická intervence léčby myopie? Jak by měla vypadat spolupráce optika a oftalmologa? Odpovědi na tyto otázky získáte po nastudování tohoto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám