Komunikace očkování v ordinaci pediatra

Komunikace očkování v ordinaci pediatra

Datum publikace 04. 09. 2023
Souhlasné stanovisko ČAS ČAS: 42/2024

Co se v kurzu naučíte

Je zřejmé, že lékař a sestra jsou nejdůležitějším zdrojem informací ovlivňujícím rozhodnutí rodičů o očkování dítěte. Komunikace s některými typy rodičů však může být náročná, naštěstí existují určité komunikační strategie. Jak tedy komunikovat s rodičem agresivním, úzkostným, přeinformovaným nebo needukovaným? Jakou formou těmto rodičům informace předávat? Na čem závisí úspěch edukace? Kolik času jí věnovat a kdy s ní začít? Jaké informace by měla edukace obsahovat? Co to jsou edukační či vakcinační rozpaky a jak s nimi pracovat? Jakou strategii komunikace zvolit u odmítačů očkování? Jak by měla probíhat komunikace zdravotní sestry? Jak vysvětlit rodičům přínos očkování u jejich dítěte? Proč je důležité dítěti vysvětlit průběh očkování? Jaká jsou specifika v komunikaci o očkování u 13-15letého dospívajícího? Odpovědi na výše uvedené otázky se dozvíte po nastudování tohoto kurzu. Kurz je připraven jako diskuze psycholožky a pediatra.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám