Prediabetes a hypertenze

Prediabetes a hypertenze

Datum publikace 05. 10. 2023
Akreditace ČLK: 112882 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Prediabetes bychom neměli v žádném případě přehlížet, naopak bychom mu měli věnovat v ambulanci náležitou pozornost. Základem úspěchu je včasná diagnostika a správně zvolená léčba. Prediabetes jde totiž ruku v ruce s hypertenzí, obezitou i metabolickým syndromem. Co všechno řadíme mezi rizika prediabetu? Kromě aterosklerózy a nefropatie hrozí pacientům i diabetická retinopatie či poškození sítnice. Jak znějí diagnostická kritéria prediabetu? A co víme o možnostech vhodné kombinační terapie? Proč je vhodnou volbou indapamid v kombinaci s perindoprilem? Na jakém principu funguje duální mechanismus účinku indapamidu? Co vede ke zlepšení metabolických parametrů nad rámec kontroly krevního tlaku (TK)? Nenechte si ujít závěry hlavních klinických studií s indapamidem, informace o jeho vlivu na orgánové postižení i na mortalitu. Za pozornost stojí také kazuistika 56letého muže, informace o tom, jak vykázat péči o nemocné s prediabetem a hypertenzí, nebo o bonusech za dispenzarizaci a dosažení cílových hodnot TK a LDL cholesterolu u vašich pacientů.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám