Antitrombotická léčba chronických forem ICHS

Antitrombotická léčba chronických forem ICHS

Datum publikace 17. 10. 2023
Akreditace ČLK: 113369 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Mezi chronické formy ICHS patří stabilní angina pectoris, stav po infarktu myokardu, stav po perkutánní koronární intervenci (PCI) a koronárním arteriálním bypassu (CABG), chronické srdeční selhání a/nebo dysfunkce levé komory prokazatelně ischemické etiologie. Antitrombotická terapie těchto stavů má svá pravidla i strategii. Je známo, že pacienti se stabilní ICHS mají i přes užívání kyseliny acetylsalicylové (ASA) vysoké reziduální riziko dalších KV příhod, jež se pohybuje v rozmezí 5‑10 %. Co stojí v doporučeních Evropské kardiologické společnosti (ESC) pro management ICHS z roku 2019? Proč ESC doporučuje přidání druhého antitrombotika k ASA, a to zejména u nemocných nacházejících se ve vysokém riziku dalších KV příhod, kteří nemají vysoké riziko krvácivých příhod? Jaké tedy máme léčebné možnosti duální antitrombotické terapie v kombinaci s ASA? Co říkají závěry klinických studií COMPASS, ATLAS ACS 2 a DAPT? Co konkrétního přinesly výsledky studie COMPASS pro populaci s ICHS? Proč v rámci ICHS prevence volit duální antitrombotickou léčbu? A jak v praxi dosáhnout významné redukce výskytu KV příhod i celkové mortality? Vše se dozvíte v tomto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám