Jak zvýšit adherenci ke glukózovým senzorům a zlepšit kompenzaci pacientů?

Jak zvýšit adherenci ke glukózovým senzorům a zlepšit kompenzaci pacientů?

Datum publikace 11. 12. 2023
Akreditace ČLK: 114322 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Kurz se věnuje ovlivnění kompenzace pacientů s diabetem mellitem 1. a 2. typu pomocí systému FreeStyle Libre. Představuje tři kazuistiky pacientů a popisuje účinnost a výhody systému kontinuální monitorace glukózy za konkrétní časové období. První kazuistika prezentuje případ 20leté pacientky s diabetem mellitem 1. typu s původně neuspokojivou kompenzací. Případ dokazuje, že adherence k používání senzorů u původně non-adherentních pacientů se v čase zlepšuje. Druhá kazuistika se zaměřuje na 40letého muže s diabetem mellitem 2. typu. Výhody systému u něj spočívaly v rychlém a pohodlném získávání dat, což umožnilo efektivní upravení inzulínové terapie a prevenci komplikací. Poslední kazuistika se zabývá pacientem, který měl komplikace spojené s hypoglykemií. S pomocí FreeStyle Libre 2 bylo možné detailně monitorovat glykemické hodnoty a zabránit výskytu nežádoucích hypoglykemických epizod. Jak v praxi zlepšit kompenzaci pacientů s diabetem díky glukózovým senzorům? Jaké výsledky přinesla studie CORRIDA? O jakých výhodách nové verze FreeStyle Libre 2 bychom měli určitě vědět? Co víme o nastavení alarmů? Nebo jak řešit nežádoucí kožní reakce na náplast senzoru? To vše se dozvíte po zhlédnutí tohoto 30minutového kurzu.

Spustit kurz

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám