Očkování proti infekci RSV u dospělých a seniorů

Očkování proti infekci RSV u dospělých a seniorů

Datum publikace 08. 01. 2024
Akreditace ČLK: 114413 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Respirační syncytiální virus (RSV) cirkuluje společně s ostatními respiračními viry, šíří se snadno, jde o vysoce nakažlivý virus, jehož základní reprodukční číslo (R0) je 3. Subtypy RSV-A a RSV-B se vyskytují společně, ale kterýkoliv z nich může v dané sezoně dominovat. RSV nejčastěji způsobuje příznaky podobné nachlazení, může ale způsobit i vážné onemocnění, jako je pneumonie, bronchiolitida, exacerbace CHOPN a astmatu. Jak v praxi infekci RSV diagnostikujeme, co víme o počtu hospitalizací u starších dospělých a vlivu komorbidit? Je míra komplikací a závažných následků u starších dospělých s infekcí RSV srovnatelná s chřipkou? Které vakcíny máme k dispozici? Co víme o jejich účinnosti? A jaké jsou benefity adjuvantní vakcíny? Jaké je složení vakcíny AREXVY? Jakou prokázala účinnost, imunitní odpověď a bezpečnost? A jaký mechanismus působení má vakcína ABRYSVO? V čem se obě vakcíny liší? Odpovědi na tyto otázky i cenná doporučení pro klinickou praxi zjistíte po nastudování tohoto 45minutového kurzu. Autorem kurzu je prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám