Péče o nemocné s polycytemia vera v klinické praxi v ČR

Péče o nemocné s polycytemia vera v klinické praxi v ČR

Datum publikace 23. 02. 2024
Akreditace ČLK: 114654 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Pravá polycytémie neboli polycythaemia vera či polycytemia vera (PV) představuje nejčastější formu ve skupině Ph-negativních myeloproliferativních onemocnění. Více než 95 % pacientů s PV má identifikovatelnou mutaci JAK2 V617F. Tato porucha je zodpovědná za nekontrolovanou proliferaci hematopoetických buněk. Kromě negativního dopadu na kvalitu života přináší PV také zkrácení celkového přežití, zejména kvůli zvýšenému riziku trombotických a krvácivých událostí a možné fibrotické a leukemické transformaci. Polycytemia vera je tedy chronické, vzácné a neléčitelné onemocnění, které vyžaduje trvalé sledování a léčbu. Klíčovým prvkem je včasná diagnostika a vhodná terapie. Znalost symptomů, průběhu onemocnění a prognózy PV je stejně důležitá jako povědomí o významu JAK2 alelické zátěže. Kurz seznamuje s klinickými projevy, průběhem nemoci i prognózou. Dozvíte se, jak časté jsou tromboembolické komplikace nebo jaký význam má JAK2 alelická zátěž. Pro praxi je dobré znát základní diagnostický a léčebný algoritmus. Jaké aktuální možnosti terapie 1. a 2. linie máme k dispozici? Které nežádoucí účinky léčby i kontraindikace se mohou objevit? Kdy při terapii indikovat venepunkci, hydroxyureu a kdy pegylovaný interferon alfa? Jaké místo v terapii zaujímá ruxolitinib? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte po nastudování tohoto kurzu.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám