Diabetické onemocnění ledvin

Diabetické onemocnění ledvin

Datum publikace 06. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115305 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Autor kurzu se zaměřuje na definici, klinické projevy, a především aktuální terapeutické možnosti diabetického onemocnění ledvin. Víme, že jde o častou komplikaci diabetu, která ovlivňuje prognózu diabetika i možnosti jeho léčby. Bohužel se diabetické onemocnění ledvin týká asi poloviny pacientů s DM 2. typu. Znáte prediktory progrese diabetického onemocnění ledvin? Víte, jaká je úloha ledvin v metabolismu inzulinu? O tom, jaký lék budeme volit rozhoduje hodnota glomerulární filtrace. Mějte přehled o aktuálních možnostech antidiabetické terapie u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin. Na základně recentních úspěšných klinických studií máme nyní možnost kardiovaskulární i renální riziko dále snížit nejen pomocí inhibitorů SGLT2. Jaké jsou výsledky studií FLOW, CREDENCE, DAPA-CKD a EMPA-KIDNEY, FIDELITY? Jakou úlohu mají agonisté GLP-1 a léčivo finerenon? Odpovědi na naše otázky a doporučení pro klinickou praxi přinášíme v EUNI kurzu, jehož autorem je prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám