Co by měl každý vědět o lipoproteinu(a)?

Co by měl každý vědět o lipoproteinu(a)?

Datum publikace 27. 03. 2024
Akreditace ČLK: 115844 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zvýšené hladiny lipoproteinu (a) – Lp(a) – v organismu jsou spojeny se zvýšeným rizikem aterosklerózy, stenózy aortální chlopně i srdečního selhání. Zajímavé je, že nízká koncentrace Lp(a) může být spojena s vyšším rizikem vzniku diabetes mellitus (DM) 2. typu. Hladina Lp(a) je geneticky determinována z 90 %. Cílem České kardiologické společnosti ČLS JEP je snížení kardiovaskulární (KV) mortality o 5 %. Co přesně říkají doporučené postupy Evropské kardiologické společnosti (ESC)? Jak hladina Lp(a) ovlivňuje kardiovaskulární (KV) riziko? Které patogenetické mechanismy působení Lp(a) známe? U koho a jak často měřit koncentraci Lp(a)? Jak interpretovat výsledky? Mění výsledek postup v primární péči? A co víme o možnosti léčby inhibitorem PCSK9 ve snižování hladiny cholesterolu? Snížení koncentrace LDL cholesterolu (LDL-C) snižuje absolutní KV riziko, ale nesnižuje hladinu Lp(a). Vzhledem k tomu reziduální riziko ze zvýšené hladiny Lp(a) přetrvává. V současné době se vyvíjejí účinné léčivé přípravky snižující hladinu Lp(a) a jejich dostupnost se očekává v blízké budoucnosti. Tyto nové terapie nabízejí naději na přímé snížení KV rizika u osob s vysokou hladinou Lp(a).

Kurz přináší kromě teoretické části také cennou odbornou diskusi a doporučení pro klinickou praxi nejen pro všeobecné praktické lékaře, ale i pro kardiology. Nenechte si ujít e-learningový kurz Co by měl každý vědět o lipoproteinu (a)? Autory kurzu jsou prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., a doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám