Nové poznatky v léčbě imunitní trombocytopenie (ITP)

Nové poznatky v léčbě imunitní trombocytopenie (ITP)

Datum publikace 18. 04. 2024
Akreditace ČLK: 115885 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Kurz se zaměřuje na problematiku nových léčebných možností imunitní trombocytopenie (ITP), což je onemocnění charakterizované snížením počtu krevních destiček. Autor popisuje patofyziologii onemocnění, roli protilátek i mechanismus účinku léčiv. Dozvíte se vše potřebné o indikaci k léčbě a terapii časné ITP. Léčba časné primární idiopatické (imunitní) trombocytopenické purpury v 1. linii musí být individualizovaná s ohledem na předpokládaná rizika krvácení a zejména s ohledem na potřebu rychlého zvýšení počtu destiček. Víme však, že 70‑80 % pacientů s ITP po terapii 1. linie relabuje. Jaké máme možnosti terapie v dalších liniích? Co víme o riziku krvácení a léčbě refrakterní ITP? Kdy přistoupit ke splenektomii a kdy ke kombinované terapii? Jak fungují nové molekuly v terapii ITP? Kdy indikovat kortikosteroidy, intravenózní imunoglobuliny (IVIG), agonisty trombopoetinového receptoru (TPO‑RA) ‑ romiplostim a eltrombopag? Kdy indikovat rituximab, fostamatinib, kdy cytostatika a imunosupresiva? Jak postupovat ve specifických situacích? Dokážeme s dostupností nových léků změnit budoucnost nemocných? To vše se dozvíte po nastudování tohoto kurzu, jehož autorem je prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám