Screening psoriatické artritidy v reálné klinické praxi revmatologa a dermatologa

Screening psoriatické artritidy v reálné klinické praxi revmatologa a dermatologa

Datum publikace 02. 04. 2024
Akreditace ČLK: 115886 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Časná diagnóza a zahájení terapie jsou u psoriatické artritidy (PsA) pro prevenci progrese onemocnění, strukturálního poškození a trvalé invalidity velmi důležité. Léčbu PsA je nutné koordinovat ve spolupráci s dermatologem, revmatologem a dalšími specializacemi. Právě proto jsme pro Vás připravili kurz, ve kterém se můžete těšit nejen na teoretickou část, ale rovněž na cennou mezioborovou diskusi. Pro svoji práci tak získáte aktuální informace o problematice screeningu psoriatické artritidy v reálné klinické praxi revmatologa a dermatologa. Kurz přináší informace o typech psoriázy a četnosti výskytu, včetně obrazové dokumentace, ale také o komorbiditách, prediktorech, patogenezi a léčbě PsA. Co je důležité pro včasný záchyt, jaké jsou formy PsA a na které rizikové faktory bychom se měli soustředit? K čemu slouží PEST dotazník? Jaké jsou aktuální možnosti terapie PsA a kdy pacienta indikovat k biologické léčbě? Nejen to se dozvíte po nastudování tohoto 45minutového kurzu, který připravily dermatoložka MUDr. Michaela Nováková a revmatoložka MUDr. Kristýna Bubová, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám