AT1-blokátory – sartany – v současné klinické praxi

AT1-blokátory – sartany – v současné klinické praxi

Datum publikace 30. 04. 2024
Akreditace ČLK: 116454 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Rádi bychom Vás pozvali ke studiu kurzu zaměřeného na moderní přístupy k léčbě hypertenze a jejích komorbidit. Tento kurz je určen lékařům a odborníkům z oblasti kardiovaskulární medicíny, kteří se zajímají o problematiku hypertenze a možnosti její terapie. Kurz je rozdělen na teoretickou část obsahující přednášky a dále na mezioborovou diskuzi odborníků, která se věnuje nejpalčivějším tématům klinické praxe. Předmětem diskuze je využití antihypertenziv a specifické indikace pro použití AT1‑blokátorů (sartanů). Pozornost je věnována terapii hypertenze vyskytující se s dalšími komorbiditami, jako je CHOPN, srdeční selhání, fibrilace síní, diabetes mellitus a renální insuficience. Dále i řešení nežádoucích účinků léčby, jako je angioedém a kašel po ACE‑inhibitorech (ACEI) nebo bezpečnost a účinnost betablokátorů u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Nenechte si ujít diskuzi čtyř expertů na téma AT1‑blokátory ‑ sartany ‑ v současné klinické praxi a jejich doporučení pro klinickou praxi založené na nejnovějších výzkumech a směrech v léčbě hypertenze. Autory kurzu jsou prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D., MUDr. Viktor Kašák.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám