Lékové interakce antiretrovirotik

Lékové interakce antiretrovirotik

Datum publikace 13. 05. 2024 Revidováno 05. 06. 2024
Akce zařazena do CV ČLnK: 24479 (3 body)
Akreditace ČLK: 116686 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Zveme Vás ke studiu problematiky lékových interakcí antiretrovirotik v 40minutovém vzdělávacím kurzu. Antiretrovirotika jsou léčiva účinně potlačující infekci HIV. Farmakokinetické interakce antiretrovirotik představují riziko, protože mohou ovlivnit účinnost léčby a bezpečnost pacientů. Jedním z přístupů k minimalizaci rizika klinicky významných interakcí je vyhýbat se lékovým kombinacím s potenciálním výskytem těchto interakcí a volit spíše alternativní léčebné možnosti. Pokud není možné se těmto kombinacím vyhnout, je důležité zajistit pečlivé sledování hladiny HIV RNA v plazmě nebo upravit dávky léčiva. Cabotegravir (inhibitor integrázy) je jedním z léčiv používaných k léčbě infekce HIV. Jak lékové interakce vyhodnocujeme? Jaké jsou hlavní lékové interakce antiretrovirotik a proč je potřeba je v praxi zohlednit? Odpovědi na tyto otázky a konkrétní příklady lékových interakcí v klinické praxi přinášíme v tomto kurzu, jehož autorkou je PharmDr. Irena Murínová, Ph.D. a MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám