Význam dlouhodobé monitorace EKG

Význam dlouhodobé monitorace EKG

Datum publikace 31. 05. 2024
Akreditace ČLK: 116923 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Celou řadu arytmií se nedaří běžnými metodami zachytit. Dlouhodobá monitorace EKG a právě délka záznamu zvyšuje šanci na úspěšnou detekci arytmie. Téměř 30 % ischemických cévních mozkových příhod vzniká v důsledku fibrilace síní. Incidence a mortalita z důvodu ischemické CMP bohužel narůstá. Ischemická CMP tak představuje obrovskou zátěž nejen pro pacienty, tak i pro společnost. Nepříjemným trendem je nárůst CMP také v mladší populaci. Věnujte proto pozornost problematice CMP, fibrilace síní a možnostem monitorace EKG. V kurzu se dozvíte o moderních možnostech monitorace EKG pomocí řešení KARDI.AI, které je založeno na umělé inteligenci. Detailně probereme incidence CMP, příčiny, epidemiologii FS a kryptogenní iCMP. Vysvětlíme si, jak zásadní je detekce arytmií. Po teoretických přednáškách následuje cenná diskuze expertů. Seznámíte se s příčinami kardioemboligenní iCMP, se souvislostmi mezi fibrilací síní a iCMP, probereme také, jakou roli hrají kardioembolizace. Objevte možnosti dlouhodobé monitorace EKG, které jsou již v ČR dostupné. Praktické informace přinášíme v e-learningovém v kurzu Význam dlouhodobé monitorace EKG. Autory kurzu jsou prof. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO a doc. MUDr. Tomáš Skála, Ph.D., FESC.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám