Multidisciplinární přístup jako klíč k léčbě mycosis fungoides a Sézaryho syndromu

Multidisciplinární přístup jako klíč k léčbě mycosis fungoides a Sézaryho syndromu

Datum publikace 17. 06. 2024
Akreditace ČLK: 117139 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Péče o nemocné s mycosis fungoides a Sézaryho syndromem vyžaduje mezioborovou spolupráci. Mycosis fungoides je nejčastějším typem kožních T‑buněčných lymfomů (CTCL), tvoří přibližně 60 % všech kožních lymfomů a má dlouhotrvající průběh. Sézaryho syndrom je méně častý, ale prognosticky závažnější. Jde o leukemický podtyp kožního T‑lymfomu. Medián přežití se udává 2 ‑ 4 roky. Klinicky se kožní T‑lymfomy podobají atopickému ekzému, psoriáze, polékovým exantémům či povrchové kožní plísni, na což je potřeba v rámci diferenciální diagnostiky myslet. Mycosis fungoides i Sézaryho syndrom jsou nevyléčitelná onemocnění. Možnosti terapie ale máme, nutný je také multidisciplinární přístup. Nenechte si proto ujít diskuzi dermatoložky, hematoložky a radioterapeuta o aktuálních možnostech terapie kožních T‑lymfomů. Co je základem správně stanovené diagnostiky a jaké léčebné možnosti máme aktuálně k dispozici? Kdy indikovat bretuximab vedotin nebo mogamulizumab? Vše důležité se dozvíte v e‑learningovém EUNI kurzu Multidisciplinární přístup jako klíč k léčbě mycosis fungoides a Sézaryho syndromu. Autory kurzu jsou doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. a  MUDr. Petra Fialová.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám