Snižování hladin cholesterolu

Snižování hladin cholesterolu

Datum publikace 24. 06. 2024
Akreditace ČLK: 117171 (3 kredity)

Co se v kurzu naučíte

Nikoho nepřekvapí, že snižování hladiny cholesterolu je pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění naprosto klíčové. Často je v rukou nejen preventivních kardiologů, ale také praktických lékařů či diabetologů. Při řešení tohoto problému nastupuje kromě jiného farmakoterapie. Seznamte se s tím, jaký efekt v praxi přináší posílení účinku statinů ezetimibem. Kurz nabídne výhody fixních kombinací a dopad na compliance u nemocných. Jak vypočítat KV riziko a co říkají doporučené postupy o cílových hodnotách LDL‑C? O dosavadní zkušenosti z praxe, kdy volit statiny a kdy PCSK9 inhibitory v léčbě dyslipidemie, se s vámi podělí autoři tohoto kurzu. Nenechte si proto ujít přednášky i odbornou diskusi kardiologa, diabetologa a praktika. Vše důležité se dozvíte v e-learningovém kurzu Snižování hladin cholesterolu. Autory kurzu jsou doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D., prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. a MUDr. Marie Sedláková.

Kurz je přístupný registrovaným uživatelům EUNI.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška
3 pokusy za 1 rok
45 minut na 1 pokus
Test nepřerušujte, běží čas!
80 %
Správných odpovědí je potřeba k úspěšnému dokončení testu
Výsledky ve studijním indexu Moje studium
Certifikát
E-mail
Ke stažení
Moje studium

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám