Autor: MUDr. Marek Fichtl, MUDr. Eva Hustá Garant: doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Datum publikace: 10. 02. 2020
doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
MUDr. Eva Hustá
MUDr. Marek Fichtl

Přední lékaři Glaukomového centra Oční kliniky VFN Praha a 1. LF UK Praha
U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Centrum poskytuje komplexní péči – tj. diagnostiku a léčbu všech typů těch nejsložitějších forem glaukomu soustřeďujících se v Centru ze všech míst celé ČR i SR. Řeší diagnostiku a možné léčebné postupy u nemocných s pokročilými změnami zrakových funkcí pro dekompensovaná stádia glaukomu v působnosti celé ČR.
Provádí komplexní spektrum laserových zákroků u glaukomu počtem převyšujícím množství výkonů prováděných na jiných pracovištích. Zákroky se provádí jen ambulantně. Dále se Glaukomové centrum zabývá též chirurgickou intervencí u komplikovaných šedých zákalů pacientů se základním onemocněním glaukomem. Základní trendy oboru stejně jako ve světě je časná diagnostika a adekvátní léčba glaukomového onemocnění.

Tato videa vznikla ve spolupráci se společností Pfizer spol. s.r.o. a pod záštitou České glaukomové společnosti.

    

Tato videa jsou zároveň umístěna i v edukačních materiálech na stránkách společnosti Pfizer spol s.r.o.
https://www.pfizerpro.cz/diagnoza/ocni-onemocneni/glaukom/diagnostika

Studijní materiál

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň