txt E-LEARNING INSPIRUJE A NAVÍC VÁM DÁ VOLNOST...
MUDr. Lukáš Horčička
předseda Urogynekologické společnosti ČR
autor e-learningového kurzu EUNI
txt
 

Seznam kurzů

Abecední seznam všech e-learningových kurzů, které na EUNI najdete v rámci jednotlivých tématických okruhů. Kurzy jsou průběžně akualizovány. Na stránkách EUNI najdete také specializační kurzy z oboru všeobecného praktického lékařství.

Otevřít seznam 

Naše vzdělávací kurzy jsou určené pro následující profese:

LÉKAŘ LÉKAŘ
Pro lékaře máme nyní v nabídce 40 akreditovaných kurzů z různých oborů medicíny. Cílem celoživotního vzdělávání je neustálá inovace poznatků v souladu s měnícími se potřebami zdravotní péče.
Číst více
ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK NELÉKAŘSKÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK
Od všeobecné sestry přes zdravotního laboranta až po farmaceutického asistenta. Pro nelékařské zdravotníky nabízíme více jak 25 kurzů akreditovaných u ČAS a POUZP.
Číst více
LÉKÁRNÍK LÉKÁRNÍK
Po vysokoškolském studiu oboru farmacie má každý lékárník ze zákona povinnost celoživotně se vzdělávat. Pro lékárníky máme aktuální certifikované kurzy.
Číst více

Registrací na EUNI získáte

desítky kurzů Akreditované kurzy

Desítky akreditovaných kurzů zdarma.

Přednášky z kongresů Přednášky z kongresů

Záznamy přednášek z tuzemských i zahraničních odborných akcí.

Novinky přímo pro Vás Novinky přímo pro Vás

Aktuality a zajímavosti z různých oborů medicíny a farmacie.

Kalendář akcí Kalendář akcí

Všechny zajímavé akce na jednom místě. Přehledný kalendář akcí.

Zdarma se zaregistrujte na našich stránkách a využívejte výhod EUNI

Odesláním této registrace uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“) souhlas společnosti PEARS HEALTH CYBER, s. r. o., se sídlem DOCK 01, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, jakožto správci se zpracováním vyplněných osobních údajů a případně údajů mnou sdělených v rámci stránky www.euni.cz za účelem čerpání služby na www.euni.cz, zasílání odborných informací vztahujících se ke studiu EUNI, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení obsahujících i sdělení partnerů správce elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle §§ 11,12 a 21 Zákona, tj. zejména o tom, že mám právo přístupu k údajům, právo na jejich opravu či blokování a jsem si vědom, že poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv písemně na adrese správce odvolat vyjma údajů nezbytně nutných výlučně k využívání služby www.euni.cz, pokud ji nechci ukončit. Stejně tak se mohu zdarma odhlásit ze zasílání obchodních sdělení v rámci každé obdržené e-mailové zprávy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kde nás najdete

Neváhejte nás kontaktovat

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň