Výsledky vyhledávání

Nalezeno 20 výsledků

V kurzech


Diagnostika CRP

Diagnostika CRP

Diagnostika C – reaktivního proteinu (CRP) a zánět spolu úzce souvisí.Zánět je jedna z fylogeneticky nejstarších reakcí organismu, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci tkáně, koncentrace CRP v krvi se při zánětu výrazně mění a je tak významným indikátorem v diagnostice zánětů. Úvodní fáze zánětu, označována jako akutní fáze zánětu, je nespecifická, téměř uniformní, obranná reakce organismu na poškození, a to bez ohledu na příčinu (infekční mikroorganismy, chemické a fyzikální vlivy nebo ischémie tkáně).…

Základní kurz léčby ran

Základní kurz léčby ran

Představujeme Vám e-learningový kurz „Základní kurz léčby ran“, který je věnován hojení ran tak, aby byl správně pochopen celý proces hojení. Je třeba si uvědomit, že péče o pacienty s nehojící se ránou je poskytována na principu funkční mezioborové a meziprofesní spolupráce. MUDr. Jan Stryja, Ph.D. (člen výboru České společnosti pro léčbu rány) provází videokurzem od definice pojmů přes objasnění co je nehojící se rána či chronická rána (až 30 % pacientů s chronickou ránou zůstává nevyléčeno), poradí, jak je to se směrováním pacienta s nehojící se ránou.…

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody

Zánět je signálem patologického procesu v organismu, který v různém stupni ohrožuje integritu organismu včetně rizika fatálních následků. Přetrvávající zánět navíc sám o sobě může organismus dále poškozovat.…

DIAGNOSTIKA KARCINOMU PROSTATY (CaP)

Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou mužské populace. S věkem incidence stoupá s maximem v 7. a 8. dekádě.…

Idiopatická plicní fibróza - 1. část

Idiopatická plicní fibróza je velmi závažné a obtížně léčitelné plicní onemocnění. Jde o specifickou formu chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie.…

Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

Revmatická polymyalgie (Polymyalgia rheumatica, PMR) je zánětlivé revmatické onemocnění nejasné etiologie. Postihuje lidi ve středním, a především vyšším věku, nejčastěji kolem 70. roku života.  Pro onemocnění polymyalgia rheumatica je charakteristická bolest a ztuhlost šíje a pletenců ramenních a pánevních.…

Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa

Zveme vás ke studiu kurzu na téma Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa, jehož autorem je MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D. Představíme si v něm aktuální diagnostické a léčebné možnosti neurologických nežádoucích účinků spojených s léčbou imunoterapií.…

Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře - doporučené postupy

Zveme vás ke studiu e-learningového kurzu věnovaného problematice diagnostiky a léčby bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře se zaměřením na aktuální doporučené postupy. Včasné rozpoznání nemoci a správně zvolená terapie jsou základem úspěšné léčby astmatu.…

Patologická diagnostika NSCLC v roce 2021 – snadno, rychle, precizně a proč?

Zveme vás ke studiu kurzu zaměřeného na patologickou diagnostiku NSCLC v roce 2021. Role patologa je při diagnostice karcinomu plic naprosto klíčová. V kurzu, jehož autorem je prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., se seznámíte s rozdíly mezi primodiagnostikou, diagnostikou z resekátu a při recidivě onemocnění.…

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám