Výsledky vyhledávání

Nalezeno 20 výsledků

V kurzech


Diagnostika CRP

Diagnostika CRP

28. 11. 2023
Po úspěšném absolvování zkoušky získáte certifikát s kreditními body do celoživotního vzdělávání 
Základní kurz léčby ran

Základní kurz léčby ran

16. 08. 2023
Kurz je věnován hojení ran tak, aby byl správně pochopen celý proces hojení. Je třeba si uvědomit, že péče o pacienty s nehojící se ránou je poskytována na principu funkční mezioborové a meziprofesní spolupráce. MUDr. Jan Stryja, Ph.D. (člen výboru České společnosti pro léčbu rány) provází videokurzem od definice pojmů přes objasnění co je nehojící se rána či chronická rána (až 30 % pacientů s chronickou ránou zůstává nevyléčeno), poradí, jak je to se směrováním pacienta s nehojící se ránou.…
CHOPN - Diagnostika

CHOPN - Diagnostika

21. 11. 2018
CHOPN představuje léčitelný a klinicky heterogenní syndrom s dominujícími plicními projevy a různě vyjádřenými komorbiditami. Cílem kurzu je seznámit lékaře s problematikou diagnostiky chronické obstrukční plicní nemoci.…
Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty

Diagnostika mLUTS – diagnostika subvezikální obstrukce v denní praxi, diferenciální diagnostika BPH vs. karcinom prostaty

17. 11. 2023
Správná diagnostika mLUTS znamená menší zátěž pro pacienta i efektivnější léčbu. Co je kromě důkladné anamnézy a využití dotazníků v diagnostice mLUTS důležité?…
Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

07. 12. 2023
Tento e-learningový kurz je součástí Kvalifikačního kurzu pro lékaře v oboru dětské lékařství vedoucí k získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
DIAGNOSTIKA KARCINOMU PROSTATY (CaP)

DIAGNOSTIKA KARCINOMU PROSTATY (CaP)

05. 03. 2024
Karcinom prostaty je třetí nejčastější příčinou úmrtí na maligní onemocnění. Jaké jsou nové trendy v diagnostice tohoto onemocnění?…
Idiopatická plicní fibróza - 1. část

Idiopatická plicní fibróza - 1. část

02. 08. 2021
Idiopatická plicní fibróza je velmi závažné onemocnění, které postihuje cca 5 miliónů lidí na celém světě. Nejnovější poznatky o výskytu, diagnostice a léčbě této nemoci v České republice Vám přinášíme v kurzu na téma IPF – idiopatická plicní fibróza – 1. část.…
Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

07. 12. 2020
Polymyalgia rheumatica je onemocnění, které většinou vzniká náhle. Projeví se ztuhlostí a bolestí svalů ramenního a pánevního pletence a svalů šíje.…
Glaukom a jeho diagnostika - edukační videa

Glaukom a jeho diagnostika - edukační videa

04. 08. 2023
Prostřednictvím pěti edukačních videí se posluchači seznámí s průběhem vyšetření, metodikou měření, klasifikací komorového úhlu i typickými patologickými změnami u pacientů s glaukomem. Probrána je tonometrie, pachymetrie, gonioskopie, perimetrie i možnosti zobrazení terče zrakového nervu..
Postmenopauzální osteoporóza prevence, diagnostika a léčba

Postmenopauzální osteoporóza prevence, diagnostika a léčba

16. 04. 2023
Co víme o problematice osteoporózy a možnostech její prevence? Jaká je aktuální prevalence, které rizikové faktory známe a kdy indikovat vyšetření kostní denzity?…
Diagnostika a léčba X-vázané hypofosfatemické křivice u dětí

Diagnostika a léčba X-vázané hypofosfatemické křivice u dětí

02. 01. 2023
Správná a včasná diagnostika je klíčová pro zahájení adekvátní léčby X-vázané hypofosfatemické křivice (XLH). Většině pacientů je XLH diagnostikována až po prvním roce věku nebo v době, kdy děti začínají chodit.…
Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa

Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa

08. 05. 2023
Zaměřte se na diagnostiku a řešení neurologických nežádoucích účinků spojených s léčbou imunoterapií a získejte přehled o závažných i méně závažných neurologických manifestacích. Přehled neurologických komplikací shrnuje e-learningový kurz Diagnostika a management nežádoucích účinků imunoterapie z pohledu neurologa, jehož autorem je MUDr. Tomáš Peisker, Ph.D.…
Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře - doporučené postupy

Diagnostika a léčba bronchiálního astmatu v ordinaci praktického lékaře - doporučené postupy

02. 07. 2022
Včasné rozpoznání onemocnění a správně zvolená terapie představují při léčbě astmatu naprostý základ. Kdy by měl praktický lékař na astma myslet?…
Axiální spondyloartritida - klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře

Axiální spondyloartritida - klinické příznaky, klasifikační kritéria a diagnostika pro praktické lékaře

28. 04. 2023
Ankylozující spondyloartritida je chronické zánětlivé onemocnění postihující klouby a páteř. Proč je důležité provádět screening?…
Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

Diagnostika a léčba diabetického makulárního edému

11. 12. 2023
Diabetická retinopatie je častou progresivní mikrovaskulární komplikací, která může progredovat do proliferativní formy a vést k makulárnímu edému. Tomu je však možné předejít.…
Definice, prevalence a diagnostika hyperaktivního močového měchýře

Definice, prevalence a diagnostika hyperaktivního močového měchýře

17. 11. 2023
Příčiny vzniku syndromu OAB (overactive bladder – hyperaktivní močový měchýř) mohou být primární či sekundární. Jaké jsou ty nejčastější příčiny syndromu hyperaktivního močového měchýře?…
Hyperaktivní močový měchýř ve vztahu k prolapsu pánevních orgánů

Hyperaktivní močový měchýř ve vztahu k prolapsu pánevních orgánů

22. 11. 2023
Víte, jak přistupovat k léčbě žen s dominujícími urgentními obtížemi a prolapsem  jak k ženám s OAB bez prolapsu? Odpověď na tuto otázku a mnoho dalších užitečných informací Vám přinášíme v nově publikovaném kurzu.
Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu

Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu

09. 07. 2023
Znáte všechny typy třmínkových reflexů a víte jak třmínkový reflex vniká? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavých informací se dozvíte v kurzu na téma: Třmínkový reflex v diagnostice vad a poruch sluchu.
Cytogenomické vyšetření v diagnostice myelodysplastických syndromů (MDS)

Cytogenomické vyšetření v diagnostice myelodysplastických syndromů (MDS)

11. 12. 2023
Cytogenetické metody představují obrovský pokrok v diagnostice a léčbě hematologických malignit. Nepřehlédněte proto kurz nazvaný Cytogenetické vyšetření v diagnostice myelodysplastických syndromů (MDS).…
Akné a její léčba

Akné a její léčba

14. 08. 2020
Nový akreditovaný kurz je zaměřen na novinky nejen o etiopatogenezi, klasifikaci a diagnostice, ale především o léčbě akné. Důležitá pravidla pro lokální, udržovací i celkovou terapii akné Vám formou e-learningového kurzu „Akné a její léčba“ představí doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.…

Kde nás najdete

Pears Health Cyber Europe, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň
Zpracovávám