Výsledky vyhledávání

Nalezeno 20 výsledků

V kurzech


Diagnostika CRP

07.11.2019

Diagnostika CRP

Diagnostika C – reaktivního proteinu (CRP) a zánět spolu úzce souvisí.Zánět je jedna z fylogeneticky nejstarších reakcí organismu, která směřuje k eliminaci noxy a následné reparaci tkáně, koncentrace CRP v krvi se při zánětu výrazně mění a je tak významným indikátorem v diagnostice zánětů. Úvodní fáze zánětu, označována jako akutní fáze zánětu, je nespecifická, téměř uniformní, obranná reakce organismu na poškození, a to bez ohledu na příčinu (infekční mikroorganismy, chemické a fyzikální vlivy nebo ischémie tkáně).…

Diagnostika karcinomu prostaty (CaP)

18.06.2019

Karcinom prostaty je druhou nejčastější malignitou mužské populace. S věkem incidence stoupá s maximem v 7. a 8. dekádě.…

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost - POCT metody

30.10.2019

Rychlá diagnostika v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost – POCT metody

Zánět je signálem patologického procesu v organismu, který v různém stupni ohrožuje integritu organismu včetně rizika fatálních následků. Přetrvávající zánět navíc sám o sobě může organismus dále poškozovat.…

Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

01.02.2019

Polymyalgia rheumatica - diagnostika a léčba

Revmatická polymyalgie (Polymyalgia rheumatica, PMR) je zánětlivé revmatické onemocnění nejasné etiologie. Postihuje lidi ve středním, a především vyšším věku, nejčastěji kolem 70. roku života.  Pro onemocnění polymyalgia rheumatica je charakteristická bolest a ztuhlost šíje a pletenců ramenních a pánevních.…

CHOPN - Diagnostika

21.11.2018

Idiopatická plicní fibróza - 1. část

08.10.2019

Idiopatická plicní fibróza je velmi závažné a obtížně léčitelné plicní onemocnění. Jde o specifickou formu chronické progredující fibrotizující intersticiální pneumonie nejasné etiologie.…

Kazuistika - moderní léčba diabetu

12.08.2019

Kazuistika pacienta s diabetem mellitem 2. typu představuje moderní možnosti léčby. Diabetes mellitus je onemocnění, které je svou etiopatogenezí velmi komplexní a jeho vznik ovlivňuje mnoho faktorů. Diabetes se vyskytuje často s celou řadou komorbidit.…

Kazuistika: komplikace po antiinkontinentních výkonech vs. OAB

03.04.2019

Kazuistika: komplikace po antiinkontinentních výkonech vs. OAB

Hyperaktivní močový měchýř (OAB), urgentní inkontinence (UUI), stresová inkontinence, smíšená inkontinence, detruzorová hyperaktivita či komplikace po antiinkontinentním výkonu – lze je od sebe spolehlivě rozlišit?…

Virová hepatitida C

22.11.2019

Virová hepatitida C

Hepatitida C je onemocnění, které bývá bezpříznakové a je často diagnostikováno až v chronickém stadiu. Přitom jde o nejčastěji krví přenosnou infekci ve vyspělých zemích.…

Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba

19.05.2019

Familiární hypercholesterolémie: vyhledávání, diagnostika a léčba

<Familiární hypercholesterolémie je vrozené dědičné autozomálně dominantní onemocnění, jehož příčinou je nejčastěji mutace v genu pro LDL-receptorVýsledkem je zvýšení hladiny LDL-cholesterolu i celkového cholesterolu v krvi, i při dodržování běžných stravovacích návyků, bez nadměrného příjmu cholesterolu ve stravě. Pokud jedinec zdědí mutaci v genu pro LDL-cholesterol po obou rodičích, hovoříme o tzv. homozygotní familiární hypercholesterolémii, v případě že je mutace v genu pro LDL-cholesterol zděděná jen po jednom rodiči, hovoříme o heterozygotní familiární hypercholesterolémii.…

Kde nás najdete

Zůstaňme v kontaktu!

Pears Health Cyber, s.r.o.
DOCK01
Voctářova 2449/5
180 00
Praha 8 – Libeň